Grilltest 1 - Storm

Vissa påstår att man inte kan grilla när det är dåligt väder. Vi ställde oss tveksamma till detta och bestämde oss för att undersöka saken. Nu är det bevisat - storm är inget som hindrar grillplanerna! 

Nettobladet