Försenad leverans av varor i Nettobladet v12

15 mars 2019

Bästa kund,

På grund av en försenad leverans kommer nedan varor att levereras senare under veckan. 

Vi beklagar detta

Nettobladet