Personuppgiftspolicy

Nyhetsbrev

Vad samlar vi in för information?

Netto Marknad Sverige AB samlar in personuppgifter så som namn, postnummer och e-postadress. Uppgifterna samlas in i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Endast e-postadress är obligatoriskt för att ta emot nyhetsbrev från oss och alla övriga upplysningar är frivilliga.

Vad använder vi informationen till?

Informationen vi samlar in används av Netto Marknad Sverige AB för att göra undersökningar och att skicka ut nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickas ut 1-3 gånger per vecka och innehåller information och erbjudanden från Netto Marknad Sverige AB.

Sluta prenumerera på nyhetsbrev

För att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev klickar du på länken för det som finns längst ner i varje utskick från oss.

Kundundersökning 

Netto har utvecklat denna Personuppgiftspolicy(“Personuppgiftspolicyn”) för att ge besökaren en tydlig bild av hur Netto hanterar personuppgifter som samlas in via Netto.se/tycktill. Personuppgiftspolicyn förklarar under vilka omständigheter Netto samlar in personuppgifter och vad dessa används till.

Genom att använda Netto.se/tycktill samtycker Besökaren till att Netto registrerar och använder personuppgifter på det sätt som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftslagen (PuL)

Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Med behandling av personuppgifter avses t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring eller bearbetning av sådana uppgifter.

Nettos hantering av personuppgifter

När Besökaren lämnar uppgifter till Netto via Netto.se/tycktill samtycker Besökaren till att Netto sparar eventuella personuppgifter. Personuppgifterna sparas uteslutande för tillhandahållande av undersökningen och raderas då undersökningen avslutas och ev vinnare av tävlingen är kontaktad. Personuppgifter som Netto sparar är Besökarens e-postadress, namn och adress för att kunna informera och ge ev vinst.

Besökarens personuppgifter kommer bara att behandlas av Netto och kommer inte att användas för marknadsföring eller lämnas till utomstående.

Besökaren får när som helst, genom att kontakta Netto, återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Därmed raderar Netto Besökarens personuppgifter. Detta kan leda till att Besökaren inte deltar i tävling eller undersökningen.

Övrigt

Netto reserverar sig rätten att ändra och/eller uppdatera policys och ansvarsbestämmelser när som helst. Netto kommer alltid att göra den senaste versionen tillgänglig på Netto.se/tycktill när undersökningen pågår.

Personuppgiftspolicyn gäller endast för Nettos svenska webbplats. Nettos utländska webbplatser har egna policys och ansvarsbestämmelser.

Kontakta oss

Kontakta oss via telefon på numret nedan eller per mail på kundtjanst@netto.se

Kundtjänst 020-170 70 71 (öppen vardagar 9:00-10:30 och 13:30-15:00)

Besöksadress (OBS!  Ej postadress):

Netto Marknad Sverige AB
Blackebergsvägen 14
311 50 Falkenberg

Nettobladet