100-klubben – Sverige tillsammans

8 januari 2016

Vi på Netto vill gärna hjälpa människor in på arbetsmarknaden och ta vårt ansvar i samhället. Regeringen tog i oktober 2015 initiativ till en nationell samling ”Sverige tillsammans”​ för att samla alla krafter som kan och vill bidra till att förbättra nyanländas etablering.

I samband med denna samling presenterade regeringen även den s k 100-klubben för större företag som kan ta emot minst 100 nyanlända under en treårsperiod. Vi på Netto ser det som en självklarhet att delta i detta projekt och hjälpa de nyanlända flyktingarna att integreras i samhället. Vi ser möjligheter i mångfald och tillsammans vill vi ta tillvara på kunskaper och erfarenheter hos personer som är nya i Sverige. Våra 156 butiker har stor geografisk spridning och vi har därför möjlighet att ta emot praktikanter över stora delar av landet.

Vi känner stolthet över att kunna bidra till att välkomna dessa människor till Sverige och ge dem en chans att bli en del av vår Nettofamilj.

Uppdatering 2016-10-13

För oss på Netto var det en självklarhet att delta i 100-klubben – Sverige tillsammans; ett initiativ till en nationell satsning för att samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas etablering. Vi kan med stolthet nu presentera att vi hittills, oktober 2016, har tagit emot 108 praktikanter till våra butiker runt om i Sverige. För oss är det betydelsefullt att där är plats för alla. Vi ger alla en chans till att bli en del av vår Nettofamilj!

Om Netto

Netto är vakthund på priserna i Sverige och ser till att konsumenterna får mer för pengarna. Vi är en verksamhet med plats för alla oavsett ålder, kön eller var man kommer från. Totalt omsätter Netto Sverige nära 4,8 miljarder kronor på 156 butiker. Butikerna är strategiskt placerade nära där kunderna lever och bor. Med vår strama prispolitik och stora variation i sortimentet tror vi att Netto kommer att kunna växa ännu mer på den svenska marknaden.

Nettobladet