Felaktig kritik av Nettos erbjudanden

15 september 2016

Vi har blivit informerade om att Fri Köpenskap på fredag utkommer med en kritisk artikel om Nettos erbjudandepolitik. Det är problematiskt då det beskrivna förhållandet inte överensstämmer med verkligheten, samt då kritiken verkar baseras på bristfällig information och anonyma källor.

 

Under den uppseendeväckande rubriken ”Netto fuskar så att det skriker om det” publicerar Fri Köpenskap på fredag en kritisk artikel om Nettos erbjudandepolitik. Netto har inte haft tillgång till artikeln innan den publiceras, men baserat på förhandsinformation om artikeln förväntas kritiken vara lika anmärkningsvärd som den är felaktig.

 

"Av artikeln väntas det framgå att Netto medvetet spekulerar i att bara ha mycket få exemplar av sina kampanjvaror på hyllorna, med det påstådda syftet att locka kunderna till butiken.  Förmodligen baserar Fri Köpenskap sina slutsatser på anonyma utsagor utan att framlägga ytterligare dokumentation för påståendena, och det är mycket olyckligt", säger Bent Holm, VD för Netto i Sverige.

 

"Självklart försöker vi inte att lura våra kunder. Vi vet utifrån ett flertal undersökningar, att det största irritationsmomentet för kunder är om de inte kan få tag i varor som det kommer till butiken för att köpa. Ingen retailer i världen har som medveten strategi att svika sina kunder. Inte heller Netto", säger Bent Holm.

 

Netto har bett Fri Köpenskap att dokumentera vilka butiker det skulle vara tal om, för att kunna rätta till eventuella enskilda fel, men det har tidningen tills vidare inte velat tillmötesgå.

 

I gengäld kan Netto dokumentera att det i kedjan endast säljs ca 60% av den utskickade kampanjmängden under den första försäljningsveckan. Detta innebär att 40% av den totala volymen finns kvar ute i butikerna efter en vecka.

 

På samma sätt som i Sverige för Netto i sina övriga 1200 butiker i Danmark, Tyskland och Polen kampanjvaror och har således stor erfarenhet av att säkerställa att rätt mängder för att tillfredsställa efterfrågan finns tillgängliga. För att undgå matsvinn och nedskrivningar försöker kedjan och de enskilda butikerna att undvika att ha för mycket varor.

 

"Självklart kan det hända oss liksom alla andra butiker i världen att en vara tar slut. Men naturligtvis försöker vi inte lura våra kunder, och i de fall en vara tar slut gör vi vårt yttersta för att hitta en ersättningsvara till samma pris", säger Bent Holm, VD för Netto i Sverige.

 

Netto försöker alltid att anpassa sina erbjudanden till den faktiska efterfrågan, och just nu pågår en givande dialog med Konsumentverket om hur man som retailer löpande kan säkra att vara tillräckligt tydliga med att tala om vilka varor som finns i ett begränsat antal.

 

För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Richter, Inköpsdirektör Netto Sverige jan.richter@netto.se, 0737-650110

Nettobladet