Netto återkallar nötgrytbitar samt blandfärs på grund av risk för salmonellaförekomst

4 april 2018

Risken för salmonellaförekomst berör ett parti nötgrytbitar av varumärket Köttmästaren samt blandfärs av samma varumärke. Förpackningarna innehållande nötgrytbitar består av cirka 500 gram, märkta med ursprungsland Holland och har produktionsdag 2018-03-29. Berörd blandfärs är förpackat i två storlekar, ca 500 gram samt 860 gram märkta med ursprungsland Holland och har produktionsdag 2018-03-21 och 2018-03-22.

Förpackningarna har etiketter med ovanstående information, samt telefonnummer till Nettos kundkontakt. Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader. Netto uppmanar kunder att vid frågor kontakta Nettos kundkontakt. Kunder som har produkten kvar hemma kan lämna tillbaka den i närmaste Netto-butik.
Netto beklagar det inträffade.

Vid ytterligare frågor kan kunder ringa till Nettos kundkontakt på 020-170 70 71.
För ytterligare pressinformation: Nettos kvalitetsansvarig, tel. 0737 65 00 31.

Nettobladet