Netto installerar DNA-spray i ytterligare 25 butiker

28 november 2016

I oktober 2015 startade vi på Netto ett projekt med DNA-spray i samarbete med Polisen och Vindico Group. Syftet var brottsförebyggande och att vår personal skulle känna sig trygga på sin arbetsplats. Projektet är så lyckat att vi nu väljer att installera DNA-spray i ytterligare 25 butiker.

Vid ett rån- eller inbrottsförsök utlöses en DNA-spray över förövarna när de lämnar butiken. Rånarna blir då märkta av butikens ”adress” i form av en unik DNA-kod, registrerad i ett internationellt register som Polisen har tillgång till. Märkningen fluorescerar i blått då den belyses med Polisens UV-lampor och sitter kvar i hud och kläder under lång tid.

BROTTSFÖREBYGGANDE EFFEKT

Genom att installera DNA-spray och integrera det med butikens befintliga larmsystem, minskar butiksrånen tack vare den förebyggande och avskräckande effekten. Vi är mycket nöjda med resultatet och utökar nu med ytterligare 25 butiker runt om i landet.

– Förra året installerade vi SelectaDNA-spray i ett antal Netto-butiker som tidigare varit hårt utsatta för rån. Efter installationerna har rånförsöken minskat markant vid dessa butiker varför vi nu väljer att installera denna säkerhetsteknik i fler butiker i Sverige. Då vi har varit utsatta för många rån, inbrott och stölder vill vi hitta nya lösningar på att sätta stopp för brotten. Det är viktigt för att oss att våra medarbetare ute i butik ska kunna känna sig trygga, säger Bent Holm, VD, Netto Marknad Sverige AB.

– Vi är givetvis mycket glada att Netto upplevt så goda resultat sedan de installerade SelectaDNA-spray i sina butiker och att de nu ger oss utökat förtroende i ytterligare 25 butiker i Sverige. Förutom ekonomiska förluster kan utsatt personal få både fysiska och psykiska skador. Kunskapen om hur butiksrånen ser ut och hur de har utvecklats ger förutsättningar för att förebygga och minska antalet butiksrån. SelectaDNA är en modern, billig, enkel och flexibel lösning med en förebyggande och klart avskräckande effekt, säger Monica Hallin, VD för Vindico Group AB.

VAD ÄR MÄRK-DNA?

Selecta DNA är ett kriminaltekniskt märkningssystem för att förebygga brott. Varje Selecta DNA-produkt innehåller en unik kod i varje molekyl som vid ett brott kan identifieras av 1000-tals s.k. mikropunkter. Vid misstanke på brott har polisen möjlighet att på mikropunkten se vem som äger den unika koden och sammankoppla brottet med bevis.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Bent Holm, VD, Netto Marknad Sverige AB. Mobil: 0737-65 00 21. Email: bent.holm@netto.se

Monica Hallin, VD, Vindico Group AB. Mobil: 0733-23 45 06. Email: monica.hallin@vindicogroup.se 

Nettobladet