Netto Sverige avvecklar butiken i Angered och fokuserar resurserna på stadens övriga butiker

27 juni 2019

Netto Sveriges butik på Angereds torg kommer att avvecklas. Sista försäljningsdag blir den 4:e augusti 2019.

Bakgrunden till nedläggningen är att butiken under lång tid har gått med förlust, trots flertalet insatser för att öka försäljningen. Netto Sverige ser istället fram emot att erbjuda kunden en ännu högre butiksstandard och ett större sortiment i övriga Göteborgsbutiker under hösten.

Personalinformation hölls tidigare idag och Netto Sveriges ambition är att samtliga anställda ska erbjudas anställning i Nettos övriga butiker i Göteborgsregionen.

- Det är självfallet alltid tråkigt att behöva stänga butiker, men vi har under åren arbetat hårt för att vända den negativa trenden. Det blir en naturlig avveckling då hyreskontraktet löper ut och Netto Sverige har beslutat att inte förlänga avtalet. Vi väljer nu istället att fokusera våra resurser på övriga butiker i regionen, säger Nemrud Gulo, Regionchef för Netto Sverige.

Ytterligare information:

Nemrud Gulo Regionchef, Netto Sverige nemrud.gulo@netto.se

Nettobladet