Gäsene Mejeri, ost med smak och karaktär

Gäsene Mejeri är Sveriges minsta mejeriförening. Sedan 80 år tillbaka gör de sin egen ost på den goda mjölken från trakten kring Ljung i Västergötland. Där har mulens marker betats i generationer. Floran i hagarna består av friskt gräs, ängsblommor och örter – det är därför mjölken blir så god.

Gäsene Mejeri ägs av 35 bönder, varav 25 stycken levererar mjölk till mejeriet där de gör sin goda ost. Under åren har de utvecklat sitt eget sätt att göra ost. Dagens mejeri är modernt och effektivt – ändå finns hantverk och tradition med i allt de gör. De vårdar sin speciella bakteriekultur på samma sätt som tidigare generationer och hanterar ostarna som de personligheter de är.

Alla som levererar mjölk till Gäsene Mejeri är godkända enligt Svenskt Sigills certifiering. Det garanterar hänsyn till naturen och omsorg för djuren.

Nettobladet