Roslagsmjölk - mjölkgårdarna med fokus på djur och natur

I Roslagen hittar vi de fyra familjerna Hansson, Åkesson, Hansson och Reinsson/Igelström. De gick för ett par år sedan ihop och startade Roslagsmjölk för att föra traditionen vidare med sina KRAV-godkända mjölkgårdar.

– Vi är stolta över att driva jordbruk utan gifter. Vår mjölkproduktion bygger på långsiktighet och låg miljöpåverkan, berättar Sune Hansson, initiativtagaren till Roslagsmjölk.

På familjernas betesmarker strövar korna fritt på sommarhalvåret och betar gräs och örter. På vintern går korna i lösdrift i ladugårdarna. Nästan allt foder som används till djuren odlas på de egna gårdarna helt utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. När korna mjölkats körs råvaran till ett litet ekologiskt mejeri på Åland, några fågelmil bort, där den förädlas till KRAV-godkänd grädde, yoghurt och mjölk.

Familjerna är eniga om att det bästa med deras mjölkgårdar är korna. De berättar att när man lever så nära dem så lär man känna deras personligheter och ser mjölkproduktionen som ett samarbete.

– Vi tar hand om våra djur och ser till att de mår bra, får mat, har rent och snyggt, mjölkas och släpps på nytt bete. Vi känner stort ansvar för de marker och djur vi förfogar över och vi är glada att här kunna producera en råvara av högsta kvalitet som är KRAV-godkänd, berättar de.

Tre av gårdarna ligger i Östhammar inom 1 mil från varandra, medan Väddögården i Norrtälje ligger lite längre bort. Men i jordbruksvärlden är några mil inga avstånd. De fyra gårdarna har kontakt dagligen. Är det inte via gruppsamtal i telefon så träffas de på de på de olika gårdarna för att hjälpa varandra med stort som smått.

– Vi bönder hjälper varandra! Alla bidrar med olika kunskaper, egenskaper och resurser i arbetet. Jag är oerhört glad över detta fina samarbete vi har, både som företagare och som vänner, berättar Sune Hansson.

Nettobladet