Kolla efter den gula pippin

När du köper färsk kyckling från vårt fasta sortiment kan du alltid vara säker på att den är svensk. Även i frysdisken hittar du mycket svensk fågel hos oss. Kolla efter den Gula Pippin - den garanterar att kycklingen och kalkonen kommer från svenska bönder.

Den Gula Pippin är en kvalitetsmärkning för djurvälfärd och livsmedelssäkerhet som också garanterar att kycklingen och kalkonen är svensk – från kläckning till butik.

Familjen Lagerbergs

Familjen Lagerbergs levererar större delen av vår kyckling och all färsk kyckling i vårt fasta sortiment. Sedan 1965 har Familjen Lagerbergs ägnat sig åt närproducerad kyckling. Allt började med Curt Lagerberg på Listerlandet i Blekinge. Idag är de certifierade enligt ISO 22000 och deras produkter är även märkta med Svensk Fågels signum. Familjen Lagerbergs Kyckling är kvalitetsprodukter och vi är mycket stolta över att alltid kunna erbjuda dig dem i våra butiker.

VARFÖR SVENSKT?

Svenska kycklingar och kalkoner är fulla av smak och de måste uppfylla ett antal kvalitetskrav som vi anser är viktiga: de måste vara frigående, fria från salmonella och de får inte onödig antibiotika. Dessutom betyder den lokala produktionen att vi minskar miljöpåverkan med kortare leveranssträckor, samtidigt som jobben behålls i mindre samhällen runt om i landet.

Alla produkter med märket "Gula Pippin" är certifierade av branschorganisationen för kyckling och kalkon i Sverige, Svensk Fågel.

Se mer på www.svenskfagel.se

Nettobladet